Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp

22/06/2017 | 09:10

Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Cộng hòa Pháp, được gọi là Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, tên giao dịch bằng tiếng Pháp: Centre culturel du Vietnam en France, viết tắt CCV, là đơn vị sự nghiệp văn hóa, cơ quan đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam tại nước ngoài, có chức năng hoạt động giao lưu văn hóa, thông tin, du lịch nhằm tăng cường hiểu biết của nhân dân Pháp và châu Âu đối với đất nước, con người Việt Nam; thông tin tình hình kinh tế - xã hội, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam, xúc tiến du lịch, hỗ trợ các hoạt động thể thao, xây dựng mối quan hệ giữa cộng đồng người Việt Nam tại Pháp với Tổ quốc.

Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp quy định tại Quyết định số 1408/QĐ-BVHTTDL ngày 12 tháng 5 năm 2014

Địa chỉ: 19 - 19 bis rue Albert75013 Paris
Điện thoại: 0153824842 
Fax: 0145845322
Website: www.ccv-france.org
Email: contact@ccv-france.org

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×