Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại CHDCND Lào

12/04/2017 | 13:39

Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào (tên giao quốc tế: Viet Nam Cultural Centre in Lao PDR) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cơ quan đại diện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam ở nước ngoài, có chức năng tổ chức, tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá văn hóa, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ở nước ngoài; xúc tiến du lịch, hỗ trợ các hoạt động thể thao; phối hợp với Cơ quan đại diện hữu nghị, hợp tác, tăng cường hiểu biết của nhân dân Lào với Việt Nam; thông tin tình hình kinh tế - xã hội, đường lối chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xây dựng mối quan hệ giữa cộng đồng người Việt Nam tại Lào với Tổ quốc.

Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào (sau đây gọi tắt là Trung tâm) có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại Thủ đô Viêng Chăn.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào quy định tại Quyết định số 1049/QĐ-BVHTTDL ngày 12 tháng 5 năm 2014.

Địa chỉ: số 01 Păng khăm, Thủ Đô Viêng Chăn-Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Điện thoại: 00856-21218727
Fax:  00856-21223027

Giám đốc: Đỗ Đăng Túc
Điện thoại: 00856-205511737

Phó Giám đốc: Hoàng Văn Sơn
Điện thoại: 00856-207804057

 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×