Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam

12/04/2017 | 13:50

Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng tổ chức triển lãm, hội chợ, giao lưu giới thiệu văn hóa nghệ thuật trong nước và quốc tế.

Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam (sau đây gọi tắt là Trung tâm) có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam quy định tại Quyết định số 477/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 3 năm 2014.

Địa chỉ: số 02 Hoa Lư, Vân Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (024)-3.975199-3.8215968
Fax: : (024)-3.8215968
Email: vecca2005@yahoo.com.vn

Giám Đốc: Nguyễn Đăng Chương
Điện thoại: (024)-3.9745199
Email: 

Phó Giám Đốc: Đặng Thị Bích Ngọc
Điện thoại: (024)-3.9780095
Email:ngocbichpgd@gmail.com

Phó Giám Đốc: Bùi Kỳ Đà
Điện thoại: (024)-3.9740191
Email: trienlamvhnt@gmail.com

Phó Giám Đốc: Bùi Quang Phùng
Điện thoại: (024)-3.9746087
Email: quangphungvhnt@gmail.com

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×