Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trung tâm Kỹ thuật Điện ảnh

12/04/2017 | 13:35

.

Trung tâm Kỹ thuật Điện ảnh là đơn vị sự nghiệp công lập, tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng thực hiện các hoạt động dịch vụ kỹ thuật điện ảnh.

Trung tâm Kỹ thuật Điện ảnh (sau đây gọi tắt là Trung tâm) có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Kỹ thuật Điện ảnh quy định tại Quyết định số 3669/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 10 năm 2018.

Địa chỉ: số 465B Hoàng Hoa Thám, Quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (024)-3.7614310/ 3.7612318
Email: trungtamktda465@gmail.com

Giám đốc: Nguyễn Văn Tín
Điện thoại: (024)-3.7612318
Email: tinnv465@gmail.com

Phó Giám đốc: Nguyễn Thúy Hồng
Điện thoại: (024)-3.7618700
Email: hongktda@yahoo.com

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×