Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam

12/04/2017 | 13:28

.

Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam là đơn vị sự nghiệp công lập có thu. trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng sản xuất phim, phổ biến các tác phẩm và ấn phẩm điện ảnh thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam (gọi tắt là Trung tâm) có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam quy định tại Quyết định số 3489/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 9 năm 2018.

Địa chỉ: 11 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (024)-3.8455683
Fax: (024)-3.8455683
Email: ttdattdlvn@gmail.com

Giám đốc: Đặng Trần Cường
Điện thoại: (024)-3.7330039
Email: trancuong.skda@gmail.com

Phó Giám đốc : Lưu Thị Ngọc Mai
Điện thoại: (024)-3.7476024
Email: mailtn.hn@gmail.com

Phó Giám đốc : Đặng Thanh Hải
Điện thoại: (024)-3.37475387
Email: thanhhai59@gmail.com


 

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×