Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trung tâm Chiếu phim Quốc gia

12/04/2017 | 13:30

.

Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (tên giao dịch quốc tế là National Cinema Centre) là đơn vị sự nghiệp văn hóa có thu, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng tổ chức chiếu phim phục vụ các nhiệm vụ chính trị, xã hội, hợp tác quốc tế; điều tra xã hội học về nhu cầu khán giả để phục vụ cho công tác định hướng phát triển ngành Điện ảnh; trưng bày điện ảnh và tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật

Trung tâm Chiếu phim Quốc gia có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Chiếu phim Quốc gia quy định tại Quyết định số 3585/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 9 năm 2018.

Địa chỉ: 87 Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội 
Điện thoại: (024)-3.5147823
Fax: (024)-3.5142278 
Email: ttcpquocgia@gmail.com

Giám đốc:  Nguyễn Danh Dương

Điện thoại: (024)-3.5147069

Email: nguyendanhduongncc@gmail.com

Phó Giám đốc:  Vũ Đức Tùng

Điện thoại: (024)-3.5141790 

Email: ncc.tung@gmail.com

Phó Giám đốc: Nguyễn Phúc Diên

Điện thoại: (024)- 3.5141114

Email: ncc87.dien61@gmail.com
 

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×