Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa về chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao

07/09/2018 | 16:16

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 251/BDN ngày 15/6/2018, nội dung kiến nghị như sau:

Đề nghị sớm sửa đổi, bổ sung, ban hành mới quy định về chế độ tiền công, tiền ăn, tiền thưởng của vận động viên, huấn luyện viên thể thao phù hợp với tình hình hiện nay vì công sức, thành tích đóng góp của họ đối với ngành thể thao nước nhà (Câu số 25).

Cổng TTĐT của Bộ trích đăng toàn văn phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Công văn Số: 3442/BVHTTDL-VP ngày 02/8/2018 về nội dung kiến nghị của cử tri:

1. Về chế độ tiền công, tiền thưởng của vận động viên, huấn luyện viên thể thao

Năm 2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu để thay thế Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg ngày 06/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi xin ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành, địa phương và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định trên. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc điều chỉnh thẩm quyền ban hành văn bản (Công văn số 9224/VPCP- KGVX ngày 30/8/2017 của Văn phòng Chính phủ), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các Bộ liên quan điều chỉnh thể thức văn bản thành dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu. Sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành, địa phương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thiện và trình Chính phủ dự thảo Nghị định.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Dam tại Công văn số 1353/VPCP-KGVX ngày 06/02/2018 về việc hoàn thiện dự thảo Nghị định; căn cứ nội dung Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2018 (Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 08/3/2018), theo đó: “Đồng ý về nguyên tắc nâng mức tiền công cho huấn luyện viên, vận động viên; giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan khẩn trương trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị định trên cơ sở đảm bảo phù hợp với nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục thể thao và điều chỉnh mức tiền lương, tiền hỗ trợ tập huấn, thi đấu của huấn luyện viên, vận động viên quy định tại Điều 3 dự thảo Nghị định dựa trên căn cứ mức lương cơ sở mới được áp dụng từ ngày 01/7/2018. Hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tổng hợp, tiếp thu ý kiến đóng góp của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính để hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Về chế độ dinh dưỡng của vận động viên, huấn luyện viên thể thao

Trong thời gian qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng dự thảo Thông tư để thay thế Thông tư liên tịch số 149/2011/TTLT/BTC-BVHTTDL hướng dẫn chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao. Ngày 21/5/2018, Bộ Tài chính đã có Công văn số 5847/BTC-HCSN gửi các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư. Hiện nay, Bộ Tài chính đang tổng hợp, tiếp thu ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành và các địa phương để hoàn thiện dự thảo Thông tư.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh Thanh Hóa để trả lời cử tri./.

Cổng TTĐT

>> Toàn văn nội dung văn bản

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×