Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam về một số vấn đề liên quan đến Lễ hội Sâm Ngọc Linh.

20/09/2018 | 17:15

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 283/BDN ngày 06/7/2018, nội dung kiến nghị như sau:

Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét bổ sung vùng Sâm Ngọc Linh (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) vào quy hoạch các điểm du lịch quốc gia; nâng Lễ hội Sâm Ngọc Linh hằng năm thành Lễ hội Sâm quốc gia nhằm quảng bá thương hiệu Sâm Việt Nam (Câu số 3).

Cổng TTĐT của Bộ trích đăng toàn văn phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Công văn Số: 3809/BVHTTDL-VP ngày 23/8/2018 về nội dung kiến nghị của cử tri:

Luật Du lịch năm 2017 không còn quy định về điểm du lịch quốc gia, chỉ quy định việc công nhận điểm du lịch, thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Đề nghị tỉnh Quảng Nam thực hiện theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Về việc nâng cấp Lễ hội Sâm Ngọc Linh hàng năm thành Lễ hội Sâm quốc gia: Theo quy định tại Điều 7, Chương II Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài quy định duy nhất Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng là ngày lễ lớn của đất nước được tổ chức cấp quốc gia vào năm tròn. Vì vậy, việc tổ chức Lễ hội Sâm Ngọc Linh hàng năm với mục đích quảng bá thương hiệu sâm Ngọc Linh, tỉnh Quảng Nam được tổ chức ở quy mô cấp huyện hoặc cấp tỉnh tùy điều kiện kinh tế của địa phương, phải đảm bảo theo quy định của nhà nước về quản lý và tổ chức lễ hội.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam để trả lời cử tri./.


Cổng TTĐT

>> Toàn văn nội dung văn bản
 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×