Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Nam Định về việc thực hiện nếp sống văn minh tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo

19/09/2018 | 16:00

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Nam Định do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 283/BDN ngày 06/7/2018, nội dung kiến nghị như sau:

Đề nghị sớm ban hành văn bản pháp luật quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn công đức tại các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh đảm bảo công khai, minh bạch, đúng mục đích, tránh trường hợp lạm dụng tiền công đức chi tiêu tùy tiện, vào túi cá nhân gây bức xúc trong dư luận xã hội (Câu số 7).

Cổng TTĐT của Bộ trích đăng toàn văn phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Công văn Số: 3808/BVHTTDL-VP ngày 23/8/2018 về nội dung kiến nghị của cử tri:

Việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn công đức tại các di tích đã được quy định tại Điều 7 Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định để trả lời cử tri./.

Cổng TTĐT

>> Toàn văn nội dung văn bản

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×