Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi về việc tổ chức các Lễ hội, chương trình chào mừng các ngày Lễ, ngày Kỷ niệm

22/09/2018 | 06:30

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 283/BDN ngày 06/7/2018, nội dung kiến nghị như sau:

Trong điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn, nhưng còn một số Lễ hội, chương trình chào mừng các ngày Lễ, ngày Kỷ niệm được tổ chức chưa thực sự có tính giáo dục cao, còn một số tập hủ tục, một số chương trình tổ chức với quy mô quá lớn, chưa thật sự cần thiết,... đã gây lãng phí về nguồn lực của Nhà nước và Nhân dân. Nhằm giáo dục ý thức xây dựng xã hội văn minh, an toàn, lành mạnh, cử tri đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục đánh giá, nghiên cứu xây dựng, ban hành bộ quy tắc, tiêu chuẩn phù hợp trong việc tổ chức các Lễ hội, chương trình chào mừng các ngày Lễ, ngày Kỷ niệm để đảm bảo việc tổ chức phải mang tính thiết thực, tăng cường giáo dục và tiết kiệm nguồn lực cho đầu tư phát triển (Câu số 2).

Cổng TTĐT của Bộ trích đăng toàn văn phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Công văn Số: 3810/BVHTTDL-VP ngày 23/8/2018 về nội dung kiến nghị của cử tri:

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về tổ chức lễ hội, tổ chức ngày lễ, ngày kỷ niệm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu và trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về quản lý và tổ chức lễ hội (Tờ trình số 36/TTr-BVHTTDL ngày 08/02/2018) và dự thảo Nghị định quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng các bộ, ngành, địa phương (Tờ trình số 84/TTr-BVHTTDL ngày 18/4/2018).

Quan điểm chỉ đạo của các dự thảo trên là, việc tổ chức lễ hội phải đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả phù hợp với quy mô, nội dung của lễ hội. Phần nghi lễ phải nhằm giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; không thực hiện nghi lễ có tính bạo lực, phản cảm, trái với truyền thống yêu hòa bình, nhân đạo của dân tộc Việt Nam. Đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội và vệ sinh môi trường. Không lợi dụng việc tổ chức nhằm mục đích trục lợi cá nhân, phục vụ lợi ích nhóm. Kinh phí tổ chức lễ hội trên nguyên tắc hạn chế sử dụng ngân sách nhà nước, đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực trong việc tổ chức lễ hội; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Theo dự thảo Nghị định quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng các bộ, ngành, địa phương, việc công nhận ngày thành lập, ngày truyền thống thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Việc phân cấp công nhận nhằm xóa bỏ hiện tượng công nhận tràn lan, không rõ ràng về thẩm quyền. Đồng thời, nhằm đơn giản, minh bạch hóa các thủ tục và loại bỏ, giảm thiểu những thủ tục rườm rà, gây trở ngại, góp phần giảm lãng phí, tốn kém.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi để trả lời cử tri./.

Cổng TTĐT

>> Toàn văn nội dung văn bản

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×