Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam về việc tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt đền Trần Thương

18/09/2018 | 16:02

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 283/BDN ngày 06/7/2018, nội dung kiến nghị như sau:

Cử tri kiến nghị: Trên địa bàn huyện Lý Nhân có nhiều di tích lịch sử được Nhà nước xếp hạng song do ngân sách nhà nước còn hạn chế nên việc trùng tu, tôn tạo các công trình gặp khó khăn, khi công trình xuống cấp các địa phương có di tích đã đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, khảo sát và cho chủ trương để khắc phục nhưng việc cho ý kiến rất chậm dẫn đến tình trạng các công trình xuống cấp mà chưa được sửa chữa, trùng tu. Đặc biệt huyện Lý Nhân có ngôi Đền Trần Thương nơi thờ Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn người có công lao to lớn đối với dân tộc. Ngôi đền này về quy mô, các hạng mục công trình đã có đầu tư nhưng thời gian kéo dài, các hạng mục còn dở dang chưa rõ lý do. Đề nghị Nhà nước chỉ đạo Bộ, ngành quan tâm, đáp ứng niềm mong mỏi chung của nhân dân (Câu số 8).

Cổng TTĐT của Bộ trích đăng toàn văn phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Công văn Số: 3807/BVHTTDL-VP ngày 23/8/2018 về nội dung kiến nghị của cử tri:

Việc thỏa thuận chủ trương, thẩm định dự án tu bổ di tích được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện theo quy định và trong thời hạn quy định tại Điều 17 Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam tiến hành kiểm tra thực tế và khắc phục việc xảy ra chậm trễ khi thực hiện các dự án.

Về tu bổ, tôn tạo di tích đền Trần Thương: Ngày 29/3/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 1264/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt đền Trần Thương, trong đó đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam chủ động đưa kinh phí thực hiện dự án vào kế hoạch trung hạn của địa phương và bố trí từ ngân sách địa phương, đồng thời, huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện dự án. Tiếp đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có các văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam: Công văn số 3728/BVHTTDL-DSVH ngày 01/9/2017 về việc thẩm định dự án tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt đền Trần Thương; Bộ đã chỉ đạo Cục Di sản văn hóa có Công văn số 853/DSVH-DT ngày 20/12/2017 về việc thẩm định thiết kế bản vẽ thi công tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt đền Trần Thương.

Để việc tu bổ, tôn tạo di tích đền Trần Thương được hoàn thành và sớm bàn giao đưa vào sử dụng phát huy giá trị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra tình hình thực hiện dự án đã được Bộ thỏa thuận bảo đảm quy định.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam để trả lời cử tri./.

Cổng TTĐT

>> Toàn văn nội dung văn bản


 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×