Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh về Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

07/09/2018 | 07:30

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 251/BDN ngày 15/6/2018, nội dung kiến nghị như sau:

Đề nghị liên ngành Bộ Giáo dục và Đào tạo, Lao động-Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch... sớm ban hành Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực và Thông tư hướng dẫn thực hiện. Vì hiện nay (đến qúy 11/2018) nhưng một số Bộ, ngành chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về Nghị định số 16/2015/NĐ-CP và xác định cơ chế tự chủ của các ngành nên ở địa phương lúng túng trong việc triển khai thực hiện (Câu số 4).

Cổng TTĐT của Bộ trích đăng toàn văn phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Công văn Số: 3441/B VHTTDL-VP ngày 02/8/2018 về nội dung kiến nghị của cử tri:

Việc xây dựng Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai từ năm 2015 ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2015/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Qua 6 lần dự thảo và trình Chính phủ lần thứ 6 vào tháng 3/2018 (Tờ trình số 62/TTr-BVHTTDL ngày 23/3/2018), dự thảo Nghị định vẫn còn ý kiến khác nhau. Hiện nay, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đang chờ ý kiến chỉ đạo của Chính phủ và tiếp tục tổng hợp các ý kiến góp ý để hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, trình Chính phủ xem xét, ban hành.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh để trả lời cử tri./.

Cổng TTĐT

>> Toàn văn nội dung văn bản
 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×