Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường quảng bá du lịch và phát triển du lịch sinh thái

10/09/2018 | 11:45

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 251/BDN ngày 15/6/2018, nội dung kiến nghị như sau:

Đề nghị tăng cường và xây dựng chiến dịch quảng bá truyền thông rộng rãi về du lịch Việt Nam, việc tuyên truyền quảng bá du lịch Việt Nam là rất cần thiết; dừng việc khai thác các khu vực tự nhiên để phát triển du lịch công nghiệp, tăng cường phát triển du lịch sinh thái, về điều kiện địa lý tự nhiên, Việt Nam hoàn toàn có thể phát triển loại hình du lịch sinh thái đến mức cao hơn, thu được nhiều lợi nhuận hơn và cũng góp phần bảo vệ môi trường tự nhiên của đất nước (Câu số 9).

Cổng TTĐT của Bộ trích đăng toàn văn phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Công văn Số: 3443/BVHTTDL-VP ngày 02/8/2018 về nội dung kiến nghị của cử tri:

Nhiều năm qua, du lịch Việt Nam đã đạt mức tăng trưởng khá cao, đang dần chuyển dịch cơ cấu theo hướng chất lượng, hiệu quả với mục tiêu phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Sau gần 30 năm đổi mới và phát triển, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tăng 51,6 lần (từ 0,25 triệu năm 1990 lên 12,9 triệu năm 2017). Năm 2000, tổng thu từ khách du lịch đạt 17.400 tỷ đồng, năm 2017, tổng thu từ khách du lịch đạt 510.000 tỷ đồng. Sau 17 năm, tổng thu từ khách du lịch tăng hơn 29 lần. Có thể nói, đạt được kết quả tăng trưởng đáng khích lệ đó có sự đóng góp quan trọng của công tác quảng bá, xúc tiến du lịch.

Nhiều chủ trương chính sách được ban hành nhằm hỗ trợ du lịch phát triển cũng như công tác quảng bá, xúc tiến du lịch như: Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Luật Du lịch năm 2017, chính sách miễn visa và visa điện tử...; Chiến lược Marketing du lịch Việt Nam đến năm 2020 với tiêu đề, biểu tượng: “Việt Nam-Timeless Charm”; Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch; Chiến lược phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam...

Quy mô và phạm vi hoạt động xúc tiến du lịch được cải thiện: Mở rộng quy mô tham gia các hội chợ du lịch quốc tế như Travex, ITB Đức, MITT Nga, WTM Anh và 02 Hội chợ trong nước là VITM và ITE HCMC; tổ chức đón các đoàn Famtrip, press trip từ nước ngoài vào Việt Nam khảo sát cũng như việc tổ chức các Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam ở nước ngoài; tăng cường E- marketing và truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài nước cũng như việc xúc tiến thông qua các sự kiện và Năm Du lịch quốc gia, qua các sự kiện chính trị, văn hoá và thể thao như APEC, IPU, Lễ hội pháo hoa quốc tế, Festival Huế... cũng góp phần không nhỏ vào việc tăng trưởng lượng khách nội địa và quốc tế đến Việt Nam. Với các nỗ lực đó, nhiều điểm du lịch của Việt Nam đã trở nên nổi tiếng và khẳng định được thương hiệu đối với khách du lịch quốc tế như Hạ Long, Sa Pa, Hà Nội, Ninh Bình, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Mũi Né... góp phần xây dựng và phát triển thương hiệu du lịch quốc gia.

Theo quy định của Luật Du lịch năm 2017 thì không có loại hình “Du lịch công nghiệp”, mặt khác tại Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đã chỉ rõ: Phát triển du lịch bền vững; bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa và các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc; bảo vệ môi trường và thiên nhiên; giải quyết tốt vấn đề lao động, việc làm và an sinh xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh trật tự xã hội.

Du lịch sinh thái là một trong 05 dòng sản phẩm chính được xác định trong Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch Việt Nam đến năm 2030, trong đó định hướng quy hoạch, đầu tư phát triển sản phẩm du lịch dựa trên thế mạnh nổi trội và hấp dẫn về tài nguyên du lịch, tập trung đẩy mạnh các sản phẩm sinh thái, chú trọng khám phá sinh học, hang động, du lịch núi, du lịch sinh thái nông nghiệp, nông thôn.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh để trả lời cử tri./.


Cổng TTĐT

>> Toàn văn nội dung văn bản
 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×