Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Thanh tra Bộ

30/12/2018 | 09:35

.

Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (sau đây gọi tắt là Thanh tra Bộ) là tổ chức thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chức năng giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiến hành thanh tra hành chính đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Bộ; tiến hành thanh tra chuyên ngành đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Bộ chịu sự quản lý, chỉ đạo của Bộ trưởng và chịu sự chỉ đạo về công tác, hướng dẫn về tổ chức, nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ.

Thanh tra Bộ có con dấu riêng, có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra Bộ quy định tại Quyết định số 3849/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 10 năm 2017.

Địa chỉ: Số 51 Ngô Quyền - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: (024)-3.9437610
Fax: (024)-3.9446223
Email: bovhttdl@thanhtra.gov.vn

Chánh Thanh tra Bộ: Phạm Cao Thái
Điện thoại: (024). 3.9448606 
Email: caothai69@gmail.com

Phó Chánh Thanh tra Bộ: Phạm Xuân Phúc
Điện thoại: (024). 3.9437494                 
Email: pxphuc.ttb@gmail.com

Phó Chánh Thanh tra Bộ:  Trần Văn Minh
Điện thoại: (024). 3.8263558 
Email:  tranminhvh@gmail.com

 

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×