Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

16/12/2018 | 09:53

.

Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Bộ văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng nghiên cứu, thông tin lý luận về văn hoá, nghệ thuật; tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước thuộc lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật.

Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật (sau đây gọi tắt là Tạp chí) có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật quy định tại Quyết định số 2717/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 7 năm 2018.

Địa chỉ: số 32, Phố Hào Nam, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại:  (024)-3.8518301
Fax:   (04)-3.5111780
Email:  vhntvn@vnn.vn

Phó Tổng Biên tập: Hoàng Hà
Điện thoại: (024)-3.8518301
Email: hoanghavh@yahoo.com

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×