Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Nhà hát Tuồng Việt Nam

21/04/2017 | 11:39

.

Nhà hát Tuồng Việt Nam (tên giao dịch quốc tế: Vietnam National Tuong Theatre) là đơn vị sự nghiệp văn hóa có thu, trực thuộc Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch, có chức năng dàn dựng tiết mục và biểu diễn nghệ thuật tuồng truyền thống của Việt Nam.

Nhà hát Tuồng Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nhà hát) có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Nhà hát Tuồng Việt Nam quy định tại Quyết định số 3227/QĐ-BVHTTDL  ngày 27 tháng 8 năm 2018.

Địa chỉ: Khu Văn hoá nghệ thuật, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội 
Điện thoại: (024)-3.8370046     
Fax: (024)-3.8373911
Email: vanthunhahattuong@yahoo.com.vn

Giám đốc: Phạm Ngọc Tuấn
Điện thoại: (024)-3.7643449 

Phó Giám đốc:  Tạ Văn Sốp
Điện thoại: (024)-3.8372190


 

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×