Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Nhà hát Chèo Việt Nam

21/04/2017 | 11:40

Nhà hát Chèo Việt Nam (tên giao dịch quốc tế: Vietnam Cheo Theatre) là đơn vị sự nghiệp văn hóa có thu, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng biểu diễn nghệ thuật Chèo; bảo tồn và phát huy các giá trị nghệ thuật chèo truyền thống của Việt Nam.

Nhà hát Chèo Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nhà hát) có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Nhà hát Chèo Việt Nam quy định tại Quyết định số 513/QĐ-BVHTTDL  ngày 04 tháng 3 năm 2014.

Địa chỉ: Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội 
Điện thoại: (024)-3.7643280 
Fax: (024)-3.8370664 
Email: info@nhahatcheovietnam.vn

Giám đốc:   Nguyễn Thị Bích Ngoan
Điện thoại: (024)-3.8374783    

Phó Giám đốc:  Nguyễn Ngọc Kình
Điện thoại: (024)-3.8373072
      

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×