Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Nhà hát Cải lương Việt Nam

21/04/2017 | 11:47

.

Nhà hát Cải lương Việt Nam (tên giao dịch quốc tế: Vietnam National Cai luong Theatre) là đơn vị sự nghiệp văn hóa có thu, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng dàn dựng tiết mục và biểu diễn nghệ thuật cải lương; bảo tồn và phát triển bộ môn nghệ thuật cải lương truyền thống của Việt Nam.

Nhà hát Cải lương Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nhà hát) có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Nhà hát Cải lương Việt Nam quy định tại Quyết định số 3228/QĐ-BVHTTDL  ngày 27 tháng 8 năm 2018.

Địa chỉ: Số 164, phố Hồng Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Điện thoại: (024)-3.8634659 
Fax: (024)-3.8631080 
Email: cailuongtheatre@fpt.vn

Quyền Giám đốc:  Nguyễn Xuân Vinh
Điện thoại: (024)-3.8631080 

Phó Giám đốc:  Hoàng Văn Đạt
Điện thoại: (024)-3.8638204 

Phó Giám đốc:  Nguyễn Thị Kim Dung
Điện thoại: (024)-3.8638204

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×