Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc

21/04/2017 | 10:48

Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc là đơn vị sự văn hóa có thu, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng biểu diễn nghệ thuật; sưu tầm, bảo tồn và phát triển nghệ thuật ca múa nhạc dân gian truyền thống các dân tộc vùng Việt Bắc.

Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc (sau đây gọi tắt là Nhà hát) có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Thái Nguyên.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Bắc quy định tại Quyết định số 475/QĐ-BVHTTDL  ngày 03 tháng 3 năm 2014.

Địa chỉ: Số 70D Chu Văn An, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên 
Điện thoại: (0208)-3.855939
Fax:  (0208)-3.653332
Email:  info@nhahatvietbac.vn

Giám đốc: Ngô Đình Thành
Điện thoại: (0208)-3.858833

Phó Giám đốc: Nông Xuân Ái
Điện thoại: (0208)-3.858832 

Phó Giám đốc: Bùi Hải Anh
Điện thoại: (0208)-3.858832 

 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×