Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

24/04/2017 | 07:00

Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch là đơn vị sự nghiệp văn hoá có thu trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng bảo quản và phát huy giá trị các di tích, tài liệu, hiện vật về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch từ năm 1954 đến tháng 9 năm 1969.


Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (sau đây gọi tắt là Khu di tích) có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn của  Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch quy định tại Quyết định số 481/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 3 năm 2014.

Địa chỉ: Số 1 Hoàng Hoa Thám (Cổng Đỏ), Quận Ba Đình, Hà Nội 
Điện thoại: 080.44287
Fax: 080.43064
Email:  thongbao.hckdt@gmail.com

Giám đốc:  Nguyễn Văn Công
Điện thoại: 080.43152
Email: nguyenvancongkdt@gmail.com

Phó Giám đốc:  Đỗ Hoàng Linh
Điện thoại: 080.43989
Email: linhkdt@gmail.com

Phó Giám đốc:  Cao Thị Hải Yến
Điện thoại: 080.43487
Email: haiyenkdt@gmail.com

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×