Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

24/04/2017 | 07:00

.

Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (Tên tiếng Anh: President Ho Chi Minh's Vestige in the Presidential Palace Area). Ngay sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời (1969), với lòng biết ơn vô hạn và sự kính yêu đối với vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc ta, các cán bộ trong cơ quan Văn phòng Chủ tịch nước (thường được gọi bằng mật danh "Văn phòng 41" hay "CQ 41") vẫn ngày đêm miệt mài, giữ gìn và bảo quản tốt nhất các di tích và hiện vật lưu niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Phủ Chủ tịch.

Năm 1975, nhân dịp kỉ niệm lần thứ 85 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, và chào mừng quân và dân ta đã giải phóng miền nam thống nhất đất nước, Khu Di tích Phủ Chủ tịch đã mở cửa đón tiếp đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế đến tham quan.

Ngày 15/5/1975, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch được Bộ Văn hóa công nhận là Di tích Lịch sử - Văn hóa. Để phát huy tiềm năng vốn có và đáp ứng được những yêu cầu chức năng và nhiệm vụ đặc biệt của Khu Di tích, năm 1992, Bộ Văn hóa đã quyết định tách Khu Di tích Phủ Chủ tịch thành một đơn vị độc lập trực thuộc Bộ Văn hóa – Thông tin. Từ đó đến nay, Khu Di tích đã đoàn kết phát huy những truyền thống tốt đẹp, hoàn thành tốt công tác đón tiếp khách tham quan, bảo quản các di tích của Người để lại. Ngày 12/08/2009, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã vinh dự được Thủ tướng chính phủ xếp hạng: Di tích Quốc gia đặc biệt quan trọng.

Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch quy định tại Quyết định số 481/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 3 năm 2014.

Địa chỉ: Số 1 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 080.44287
Fax: 080.43064

Thư điện tử:  khuditichphuchutich@cpt.gov.vn

Giám đốc:  Lê Thị Phượng
Điện thoại: 0944585789

Thư điện tử: lephuong.vhttdl@gmail.com

Phó Giám đốc:  Nguyễn Văn Dương

Điện thoại: 0987876827

Thư điện tử: duongkdtpct@gmail.com

Phó Giám đốc:  Cù Thị Minh

Điện thoại: 0989240199 

- Thư điện tử: minhkdt@gmail.com


Các đơn vị trực thuộc:

1. Phòng Hành chính, Tổng hợp

- Tên tiếng Anh: Department of General Administration

- Địa chỉ: Số 1 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

- Số điện thoại của đơn vị: 08044279

- Thư điện tử đơn vị: thongbao.hckdt@gmail.com

- Họ và tên Trưởng phòng: Đỗ Đức Huỳnh

- Họ và tên Phó Trưởng phòng, Kế toán Trưởng: Nguyễn Thị Kiều Nga

2. Phòng Tuyên truyền, Giáo dục

- Tên tiếng Anh: Department of Advocacy and Education

- Địa chỉ: Số 1 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

- Số điện thoại của đơn vị: 08043381

- Thư điện tử đơn vị: thamkdt@gmail.com

- Họ và tên Phó Trưởng phòng: Trần Thị Thắm

 3. Phòng Sưu tầm, Kiểm kê, Tư liệu

- Tên tiếng Anh: Department of Curation, Inventory, and Archives

- Địa chỉ: Số 1 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

- Số điện thoại của đơn vị: 08043989

- Thư điện tử đơn vị: nguyenbinhpct@gmail.com

- Họ và tên Trưởng phòng: Nguyễn Thị Bình

- Họ và tên Phó Trưởng phòng: Trần Viết Toàn

- Họ và tên Phó Trưởng phòng: Vũ Thị Kim Yến  

4. Phòng Bảo quản, Môi trường di tích

- Tên tiếng Anh: Department of Preservation and Landscaping

- Địa chỉ: Số 1 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

- Số điện thoại của đơn vị: 08043093

- Thư điện tử đơn vị:        lenguyenhung1301@gmail.com

- Họ và tên Trưởng phòng: Lê Nguyên Hưng

- Họ và tên Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Xuân 

- Họ và tên Phó Trưởng phòng: Nguyễn Lương Lộc

- Họ và tên Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hà

5. Phòng Quản trị, Kỹ thuật, Bảo vệ

- Tên tiếng Anh: Department of Property management, Maintenance, and Security

- Địa chỉ: Số 1 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

- Số điện thoại của đơn vị: 08043560

- Thư điện tử đơn vị: letuyenkdt@gmai.com

- Họ và tên Trưởng phòng: Lê Văn Tuyên 

 - Họ và tên Phó Trưởng phòng: Trần Viết Cường

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×