Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

22/04/2017 | 15:09

.

Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực về lĩnh vực âm nhạc ở bậc trung học, đại học và sau đại học; nghiên cứu khoa học; sáng tác và biểu diễn những tác phẩm âm nhạc, góp phần bảo tồn các giá trị âm nhạc truyền thống và phát triển nền âm nhạc Việt Nam.

Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam (sau đây gọi tắt là Học viện) có con dấu riêng, có tài khoản riêng theo quy định của pháp luât; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam quy định tại Quyết định số 3648/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 10 năm 2018.

Địa chỉ: 77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (024)-3.8514969 
Fax:  (024)-3.8513545          
Email: hvan@vnam.edu.vn


Giám đốc: Lê Anh Tuấn
Điện thoại: (024)-3.8514969


Phó Giám đốc: Dương Thị Thanh Bình
Điện thoại : (024)-3.8514969


Phó Giám đốc:  Bùi Duy Công
Điện thoại : (024)-3.8514969

 

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×