Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Học viện Âm nhạc Huế

22/04/2017 | 14:58

.

Học viện Âm nhạc Huế tiền thân là Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Huế (thành lập năm 1962), qua các lần sáp nhập và đổi tên thành Trường Cao đẳng Nghệ thuật Huế (1986), Đại học Nghệ thuật Huế (1994), Học viện Âm nhạc Huế đã được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập vào năm 2007, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Học viện là đơn vị sự nghiệp giáo dục đại học, trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng nghiên cứu khoa học; đào tạo, biểu diễn, bồi dưỡng nguồn nhân lực về lĩnh vực âm nhạc ở bậc trung học, đại học và sau đại học; góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị âm nhạc truyền thống; tiếp thu có chọn lọc tinh hoa âm nhạc thế giới góp phần phát triển nền âm nhạc Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Học viện Âm nhạc Huế có con dấu, có tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Học viện Âm nhạc Huế quy định tại Quyết định số 3646/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 10 năm 2018.

Địa chỉ: số 01 Lê Lợi, Phường Vĩnh Ninh, TP. Huế
Điện thoại: (0234)-3.819852
Fax:  (0234)-3.837466                        
Email: vanphonghocvien@gmail.com


Giám đốc: Hà Mai Hương

Điện thoại: (0234)-3.837978; 0983 523 154

Email: hmaihuongpiano@gmail.com


Phó Giám đốc: Hoàng Thanh Sơn
Điện thoại: (0234)-3.933661; 0919191767
Email: hoangthanhsonqt@gmail.com

Đơn vị trực thuộc:


1. Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

- Số điện thoại: (0234) 3898 490

- Email: daotaohocvienhue@gmail.com

- Trưởng phòng: Mai Anh

- Phó Trưởng phòng:Nguyễn Việt An

2. Phòng Công tác Học sinh, sinh viên

- Số điện thoại: (0234) 460 868

- Email: congtachssv.hvan@gmail.com

- Trưởng phòng:Đặng Xuân Trường

- Phó Trưởng phòng: Hoàng Văn Chính

3.Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

- Số điện thoại: (0234) 3624 638

- Email: phongkhaothikiemdinh@gmail.com

- Trưởng phòng: Trần Mạnh Hùng

4. Phòng Hành chính, Tổng hợp

- Số điện thoại: (0234) 3819 852

- Email: vanphonghocvien@gmail.com

- Trưởng phòng: Trần Đình Khắc Du

- Phó Trưởng phòng:

+ Trần Thị Thúy Vân

+ Nguyễn Thị Phương Tú

5. Khoa Sáng tác, Chỉ huy, Âm nhạc học

- Số điện thoại: (0234) 3624 537

- Email: sangtaclyluanchihuy@gmail.com

- Trưởng khoa: Nguyễn Đức Thanh

- Phó Trưởng khoa: Lê Hồng Lĩnh

6. Khoa Piano

- Email: khoapianoaccor@gmail.com

- Trưởng khoa: Trương Ngọc Chiến

- Phó Trưởng khoa: Nguyễn Thị Hà

7. Khoa Thanh nhạc

- Số điện thoại: (0234) 2460 218

- Email: thanhnhachvan@gmail.com

- Trưởng khoa: Nguyễn Thị Lan Anh

8. Khoa Giao hưởng, Nhạc nhẹ, Công nghệ âm nhạc

- Số điện thoại: (0234) 3837 852

- Email: giaohuongnncnan@gmail.com

- Trưởng khoa: Ngô Thị Giang

- Phó Trưởng khoa:

+ Trần Quang Yển

+ Đào Thị Thanh Huyền

9. Khoa Âm nhạc Di sản - Truyền thống

- Email: amnhactruyenthong2016@gmail.com

- Trưởng khoa: Dương Thị Lan Hương

- Phó Trưởng khoa: Trần Hữu Quang

10. Khoa Kiến thức cơ bản

- Email: khoacobanhocvien@gmail.com

- Trưởng khoa: Hoàng Như Khoa

11. Viện Nghiên cứu và Bảo tồn âm nhạc

- Địa chỉ: 01 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Số điện thoại: (0234) 2460 452

- Email: vienncanhue@gmail.com

- Viện trưởng: Phan Thuận Thảo

12. Trung tâm Thông tin, Thư viện

- Địa chỉ: 01 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Số điện thoại: (0234) 2460 503

- Email: tvamnhachue@gmail.com

- Giám đốc Trung tâm: Nguyễn Thành Nhẫn

13. Trung tâm Biểu diễn âm nhạc

- Địa chỉ: 01 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Số điện thoại: (0234) 246 0507

- Email: trungtamamnhachue.hvan@gmail.com

- Giám đốc Trung tâm: Nguyễn Thị Thanh Hương

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×