Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh

18/04/2017 | 16:18

Địa chỉ :  Số 170 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028)-3.9302884
Email: doankhoibovhttdl@yahoo.com.vn

Bí thư: Phan Hồng Quang
Điện thoại: (028)-3.9302884
Email: phquang@hcmcons.vn

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×