Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

22/12/2018 | 09:43

.

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm được thành lập từ năm 1972 với tiền thân là Vụ Mỹ thuật, trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng ngành Mỹ thuật, Nhiếp ảnh nói riêng và nền văn hóa Việt Nam nói chung trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm là tổ chức thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; được Bộ trưởng giao trách nhiệm chỉ đạo và hướng dẫn phát triển sự nghiệp mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm trong cả nước theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm có con dấu riêng, có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm quy định tại Quyết định số 4558/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 11 năm 2017.

Địa chỉ: Số 38 Cao Bá Quát, Quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (024)-3.734.7524
Fax: (024)-3.734.7459
Email: mythuatnhiepanh@gmail.com

Website: http:ape.gov.vn

Cục trưởng:  Mã Thế Anh

Điện thoại: (024)-3.8452740

Email: anhmt.cmtna@bvhttdn.gov.vn

Phó Cục trưởng: Nguyễn Hằng Nga

Điện thoại: (024)-3.7347524

Email: nganh.cmtna@bvhttdl.gov.vn

Phó Cục trưởng: Ngô Tuấn Phong

Điện thoại: (024)-3.8452740

Email: tuanphongngo70@yahoo.com

Đơn vị trực thuộc:

Trung tâm Giám định và Triển lãm tác phẩm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh

- Địa chỉ: số 29 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm

- Số điện thoại: 024.38252781

- Thư điện tử: 29hangbai@gmail.com

- Giám đốc: Ngô Quang Dương

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×