Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Cục Điện ảnh

26/12/2018 | 09:40

.

Cục Điện ảnh là tổ chức thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về điện ảnh; được Bộ trưởng giao trách nhiệm chỉ đạo và hướng dẫn hoạt động phát triển sự nghiệp điện ảnh trong cả nước theo đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Cục Điện ảnh có con dấu riêng, có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Điện ảnh quy định tại Quyết định số 5409/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2017.

Địa chỉ: Số 147 Hoàng Hoa Thám, Quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (024)-3.845.2402
Fax: (024)-3.823.4997
Email: cucdienanh-vhttdl@chinhphu.vn

Website: cucdienanh.vn

Cục trưởng: Vi Kiến Thành
Điện thoại: (024)-3.845.2402

Phó Cục trưởng: Nguyễn Thị Thu Hà
Điện thoại: 
(024)-3.845.2402

Phó Cục trưởng: Đỗ Quốc Việt
Điện thoại: 
(024)-3.845.2402 

Phó Cục trưởng:  Lý Phương Dung
Điện thoại: 
(024)-3.845.2402


 

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×