Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Cục Di sản văn hoá

28/12/2018 | 09:37

.

Ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 65/SL ấn định nhiệm vụ cho Đông phương Bác cổ học viện nhiệm vụ bảo tồn tất cả các cổ tích trong toàn cõi Việt Nam. Ngày 17/9/1959, Bộ trưởng Bộ Văn hóa ban hành Nghị định số 775-VH/ND về việc thành lập Vụ Bảo tồn Bảo tàng thuộc Bộ Văn hóa (cơ quan tiền thân của Cục Di sản văn hóa ngày nay). Trải qua hơn 60 năm hình thành và phát triển, Cục Di sản văn hóa đã nhiều lần được đổi tên gọi: Vụ Bảo tồn Bảo tàng; Cục Bảo tồn Bảo tàng; Cục Di sản văn hóa trực thuộc Bộ Văn hóa; Bộ Văn hóa - Thông tin; Bộ Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ngày 16/01/2008, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 189/QĐ-BVHTTDL thành lập Cục Di sản văn hóa trên cơ sở Cục Di sản văn hóa thuộc Bộ Văn hóa - Thông tin (cũ).

Cùng với sự phát triển của dân tộc, di sản văn hóa đã thực sự khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong đời sống xã hội. Công tác bảo vệ và phát huy di sản văn hóa đã có một truyền thống lâu đời và nhận được sự quan tâm to lớn của Đảng và Nhà nước. Cùng với thời gian và những thăng trầm của lịch sử đất nước, công tác bảo vệ và phát huy di sản văn hóa đã để lại nhiều dấu ấn và thành quả của mình.

Cục Di sản văn hóa là tổ chức hành chính thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về di sản văn hóa trên phạm vi cả nước; quản lý các dịch vụ công thuộc lĩnh vực di sản văn hóa theo quy định của pháp luật.

Cục Di sản văn hóa có con dấu riêng, có tài khoản tại Kho bạc nhà nước.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Di sản văn hoá quy định tại Quyết định số 839/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 4 năm 2023.

Địa chỉ:  Số 51 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (024)-3.9447540
Fax: (024)-3.9439929
Email: dsvh@dch.gov.vn

Website: dsvh.gov.vn

Cục trưởng: Lê Thị Thu Hiền
Điện thoại: (024)-3.9436131                                 
Email: lethuhien@dsvh.gov.vn

Phó Cục trưởng: Nông Quốc Thành
Điện thoại: (024)-3.9437611
Email: thanhnq@dsvh.gov.vn

Phó Cục trưởng: Trần Đình Thành
Điện thoại: (024)-3.9433787
Email: thanhtd@dsvh.gov.vn 

Phó Cục trưởng: Phạm Định Phong
Điện thoại: (024)-3.9436130
Email: dinhphong@dsvh.gov.vn 

 

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×