Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Cục Di sản văn hoá

28/12/2018 | 09:37

.

Cục Di sản văn hóa là tổ chức thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về di sản văn hóa; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc lĩnh vực di sản văn hóa theo quy định của pháp luật; được Bộ trưởng giao trách nhiệm chỉ đạo và hướng dẫn hoạt động phát triển sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trong phạm vi cả nước theo đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
Cục Di sản văn hóa có con dấu riêng, có tài khoản tại Kho bạc nhà nước.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Di sản văn hoá quy định tại Quyết định số 3356/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 09 năm 2017.

Địa chỉ:  Số 51 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (024)-3.9447540
Fax: (024)-3.9439929
Email: dsvh@dch.gov.vn

Website: dsvh.gov.vn

Cục trưởng: Lê Thị Thu Hiền
Điện thoại: (024)-3.9436131                                 
Email: lethuhien@dsvh.gov.vn

Phó Cục trưởng: Nông Quốc Thành
Điện thoại: (024)-3.9437611
Email: thanhnq@dsvh.gov.vn

Phó Cục trưởng: Trần Đình Thành
Điện thoại: (024)-3.9433787
Email: thanhtd@dsvh.gov.vn 

Phó Cục trưởng: Phạm Định Phong
Điện thoại: (024)-3.9436130
Email: dinhphong@dsvh.gov.vn 

 

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×