Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Cục Bản quyền tác giả

25/12/2018 | 09:40

.

Cục Bản quyền tác giả là tổ chức hành chính thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan và công nghiệp văn hóa trên phạm vi cả nước; quản lý các dịch vụ công về lĩnh vực bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật.

Cục Bản quyền tác giả có con dấu riêng, có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Bản quyền tác giả quy định tại Quyết định số 912/QĐ-BVHTTDL ngày 11 tháng 4 năm 2023.

Địa chỉ: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (024)-3.823.6908
Fax: (024)-3.843.2630
Email: cbqtg@hn.vnn.vn
Website: http://www.cov.gov.vn

Cục trưởng: Trần Hoàng
Điện thoại: (
024)-3.8433.988

Email: tranhoang.khtc@bvhttdl.gov.vn

Phó Cục trưởng: Phạm Thị Kim Oanh
Điện thoại:  (024)-3.8470994

Email: oanhptk.cbqtg@bvhttdl.gov.vn

Phó Cục trưởng: Lê Minh Tuấn
Điện thoại:  (
024)-3. 8470.485

Email: tuanlm.ntbd@bvhttdl.gov.vn

Đơn vị trực thuộc:

1. Văn phòng Cục

- Địa chỉ Số 33, ngõ 294/2 Kim Mã, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội

- Số điện thoại đơn vị: 0243.8236.908

- Chánh văn phòng: Bùi Thị Kim Phượng

2. Phòng Quản lý và Hợp tác quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan

- Địa chỉ Số 33, ngõ 294/2 Kim Mã, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội

- Số điện thoại đơn vị: 0243.7280.315

 - Trưởng phòng: Quản Tuấn An

- Phó Trưởng phòng

+ Nguyễn Thị Ngọc Hà

+ Phạm Thanh Tùng  

3. Phòng Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

- Địa chỉ Số 33, ngõ 294/2 Kim Mã, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội

- Số điện thoại đơn vị: 0243.8234.304

- Trưởng phòng: Trần Thị Thanh Nhàn

4. Phòng Quản lý Công nghiệp văn hóa

- Địa chỉ Số 33, ngõ 294/2 Kim Mã, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội

- Số điện thoại đơn vị: 0243.9438.482

- Trưởng phòng: Hoàng Long Huy

5. Trung tâm giám định, thông tin và chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan

- Địa chỉ Số 33, ngõ 294/2 Kim Mã, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội

- Số điện thoại đơn vị: 0243.7282.118

- Phó Giám đốc:  Đỗ Kiên Trung

 

 

 

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×