Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Cục Bản quyền tác giả

25/12/2018 | 09:40

.

Cục Bản quyền tác giả là tổ chức thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trong cả nước theo chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cục Bản quyền tác giả có con dấu riêng, có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Bản quyền tác giả quy định tại Quyết định số 3954/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 10 năm 2017.

Địa chỉ: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (024)-3.823.6908
Fax: (024)-3.843.2630
Email: cbqtg@hn.vnn.vn
Website: http://www.cov.gov.vn

Cục trưởng: Bùi Nguyên Hùng
Điện thoại: (024)-3.8433988
Email: hungbn@cov.gov.vn

Phó Cục trưởng: Phạm Thị Kim Oanh
Điện thoại:  (024)-3.8470994
Email: oanhpk@cov.gov.vn

Phó Cục trưởng: Trịnh Tuấn Thành
Điện thoại:  (024)-3.6330363
Email: thanhtt@cov.gov.vn

Phó Cục trưởng: Nguyễn Hằng Nga
Điện thoại:  (024)-3.8470485
Email: nganh@cov.gov.vn

 

 

 

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×