Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Công ty TNHH một thành viên Phát hành sách và văn hoá tổng hợp Quảng Ngãi

01/03/2017 | 15:13

Địa chỉ:  Số 391 Quang Trung, TP.Quảng Ngãi
Điện thoại: (055) 3.822532 - 3.828135            
Fax: (055)-3822532

Giám đốc: Nguyễn Văn Ba
Điện thoại: (055)-3.822532

Phó Giám đốc:  Đoàn Thị Minh Tươi
Điện thoại: (055)-3.828135

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×