Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Công ty TNHH một thành viên Nhà Xuất bản Văn hoá dân tộc

24/04/2017 | 09:49

Nhà Xuất bản Văn hoá dân tộc là doanh nghiệp nhà nước hạch toán kinh tế độc lập, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng:

Xuất bản, in, phát hành các xuất bản phẩm về: văn hoá, nghệ thuật của các dân tộc thiểu số; đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là chính sách dân tộc và văn hoá dân tộc, nhằm bảo tồn và phát triển các giá trị văn hoá truyền thống của cộng đồng các dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và góp phần xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; phổ biến kiến thức để nâng cao dân trí cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên các mặt chính trị, pháp luật, văn hoá - xã hội, kinh tế, khoa học - kỹ thuật; tuyển chọn giới thiệu những tinh hoa văn hóa các dân tộc trên thế giới nhằm nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

In và gia công các loại xuất bản phẩm, báo, tạp chí, tem nhãn hàng hoá phục vụ nhu cầu xã hội.

Nhà xuất bản Văn hoá dân tộc có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; trụ sở chính tại số 19 phố Nguyễn Bình Khiêm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.   

Địa chỉ: Số 19 Nguyễn Bỉnh Khiêm,Quận Hai Bà Trưng,TP. Hà Nội
Điện thoại: (024)-3.8263070
Fax: (024)-3.9434237
Emailnxbvanhoadantoc@yahoo.com.vn

Giám đốc: Lưu Xuân Lý
Điện thoại: (024)-3.9431826
 

Phó Giám đốc: Lê Văn Tuyển
Điện thoại: (024)-3.9434242
 

Phó Giám đốc: Cát Thị Khánh Vân
Điện thoại: (024)-3.9448827
 

Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: số 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận I, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028)-3.8222895

Trưởng chi nhánh: Nguyễn thị Hà Thành
Điện thoại: (028)-3.8222895
 

Phó Trưởng chi nhánh: Hoàng Ánh Ngân
Điện thoại: (028)-3.8222895
 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×