Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Công ty TNHH một thành viên Nhà Xuất bản Thể dục Thể thao

01/03/2017 | 13:55

Địa chỉ: Số 7 Trịnh Hoài Đức, TP. Hà Nội
Điện thoại: (024)-3.8456155
Fax: (024)-3.8456867
Email: nxbtdtt@vnn.vn

Phó Giám đốc Phụ trách: Nguyễn Sĩ Hà
Điện thoại: (024)-3.8456867
 

Chi nhánh Nhà xuất bản Thể dục Thể thao
Địa chỉ: số 48 Nguyễn Đình Chiểu, Quận I, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028)-3.8298378
Fax: (028)-3.91067410
 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×