Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Công ty TNHH một thành viên Khách sạn Du lịch Thắng Lợi

01/03/2017 | 15:19

Địa chỉ: Số 200, Phố Yên Phụ, Quận Tây Hồ, TP.Hà Nội
Điện thoại: (024)-3.8294211-3.8238161                               
Fax: (024)-3.8292927-3.8293800
Email:  thangloihtl@hn.vnn.vn                                

Giám đốc:  Nguyễn Kim Hà
Điện thoại:  (024)-3.8294211                     Máy nội bộ   149

Phó Giám đốc: Trần Bá Cử
Điện thoại: (024)- 3.8294211                     Máy nội bộ    380

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×