Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Công đoàn khối Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh

18/04/2017 | 16:18

Địa chỉ:  Số 170 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028)-3.9303911

Chủ tịch: Trần Trung Quang
Điện thoại: (028)-3.9303911

Phó Chủ tịch: Lê Duy Khánh
Điện thoại: (028)-3.8375975

 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×