Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

25/04/2017 | 09:54

.

Địa chỉ: Số 51-53 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (024)-3.9439967  máy lẻ: 135; 221; 290
Email: congdoanbovhttdl@yahoo.com

Chủ tịch: Quản Duy Hải
Điện thoại: (024)-3.9439232

Phó Chủ tịch: Trần Văn Mạnh
Điện thoại: (024)-3.7472065


 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×