Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

25/04/2017 | 09:54

Địa chỉ: Số 51-53 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (024)-3.9439967  máy lẻ: 135; 221; 290
Email: congdoanbovhttdl@yahoo.com

Chủ tịch: Nguyễn Tuấn Linh
Điện thoại: (024)-3.9438110

Phó Chủ tịch: Trần Văn Mạnh
Điện thoại: (024)-3.7472065

Phó Chủ tịch: Trần Huy Toản
Điện thoại: (024)-3.9439232

Phó Chủ tịch: Bạch Tố Trinh
Điện thoại: (024)-3.9421752
 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×