Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam

24/04/2017 | 08:49

.

Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam là đơn vị sự nghiệp văn hoá có thu, trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập, hiện vật có giá trị tiêu biểu về di sản văn hoá các dân tộc Việt Nam.
 
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam là Bảo tàng Quốc gia (sau đây gọi là Bảo tàng), có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Thái Nguyên.
 

Nhiệm vụ và quyền hạn của Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam quy định tại Quyết định số 3401/QĐ-BVHTTDL ngày 12 tháng 9 năm 2018.

Địa chỉ: Số 1 Đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên 
Điện thoại: (0208)-3.855781
Fax:  (0208)-3.752940 
Email: baotangvhdt@gmail.com

Giám đốc:  Nguyễn Thị Ngân
Điện thoại: (0208)-3.852182 
Email: nganbtvhdt@gmail.com

Phó Giám đốc: Ma Ngọc Dung
Điện thoại: (0208)-3.858221
Email: mangocdung@yahoo.com

Phó Giám đốc: Tô Thị Thu Trang
Điện thoại: (0208)-3.752330
Email: trang488@gmail.com

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×