Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam

24/04/2017 | 10:51

.

Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về chuyên ngành xiếc, tạp kỹ và một số chuyên ngành khác thuộc lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn có trình độ trung cấp.

Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam (sau đây gọi tắt là Trường) có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn của trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam quy định tại Quyết định số 3473/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 9 năm 2018.

Địa chỉ: Khu văn hoá Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 
Điện thoại: (024)-3.7643375 
Fax:  (024)-3.7649553 - 3.7630107 
Email: truongxiec.edu@gmail.com


Hiệu trưởng: Hoàng Minh Khánh
Điện thoại: (024)-3.7642808


Phó Hiệu trưởng:  Ngô Lê Thắng
Điện thoại: (024)-3.2262971

 

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×