Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trường Đại học Văn hoá Thành phố Hồ Chí Minh

22/04/2017 | 14:50

.

Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực bậc đại học, sau đại học và trình độ thấp hơn về các ngành được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép; nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khoa học xã hội - nhân văn và nghiệp vụ văn hoá, thông tin, du lịch nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Trường) có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trường Đại học Văn hoá Thành phố Hồ Chí Minh quy định tại Quyết định số 3654/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 10 năm 2018.

Địa chỉ: Số 51 đường Quốc Hương, phường Thảo Điền, Q.2,  Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84)-(08)-3.5106502 
Fax:  (84)-(08)-3.5106502 

Hiệu trưởng: Nguyễn Thế Dũng
Điện thoại : (84)-(08)-3.7444293

Phó Hiệu trưởng:  Lâm Nhân

Phó Hiệu trưởng: Lê Thị Thanh Thủy

 

 

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×