Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trường Đại học Văn hoá Hà Nội

22/04/2017 | 14:55

.

 Trường Đại học Văn hóa Hà Nội là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ở bậc đại học, sau đại học và cao đẳng về các ngành được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép; nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khoa học xã hội - nhân văn và nghiệp vụ văn hóa, du lịch nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội (sau đây gọi tắt là Trường) có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trường Đại học Văn hoá Hà Nội quy định tại Quyết định số 3653/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 10 năm 2018.

Địa chỉ: Số 418 đường Đê La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (024)-3.8511971
Fax: (024)-3.5141629
Email: daihocvanhoahanoi@huc.edu.vn

Hiệu trưởng: PGS.TS Phạm Thị Thu Hương
Điện thoại: (024)-3.8511971                     

Phó Hiệu trưởng:  Đinh Công Tuấn
Điện thoại: (024)-3.8511971

Phó Hiệu trưởng: Đặng Hoài Thu

Điện thoại:

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×