Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng

24/04/2017 | 08:55

.

Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng (Tên tiếng Anh: Danang Sport University (DSU)) là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực thể dục, thể thao trình độ đại học, sau đại học, cao đẳng, trung cấp và tổ chức các hoạt động khoa học, công nghệ trong lĩnh vực thể dục thể thao.

Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Trường) có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Đà Nẵng.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng quy định tại Quyết định số 3657/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 10 năm 2018.

Địa chỉ: 

Cơ sở 1: số 44, đường Dũng Sỹ Thanh Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

Cơ sở 2: Số 122, đường Hoàng Minh Thảo, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng


Điện thoại: (0236)-3707188
Fax:  (0236)-3.759409                
Email: tdttdn@dsu.edu.vn


Hiệu trưởng: PGS.TS Phan Thanh Hài

Điện thoại: (0236)- 2.466760; 0913.459.345 

Thư điện tử: thanhhai.ttdn@gmail.com


Phó Hiệu trưởng:  TS. Võ Văn Vũ

Điện thoại: (0236)- 3.725537; 0903.599.627 

Thư điện tử: vovu63@gmail.com


Phó Hiệu trưởng:  PGS.TS Trần Duy Hòa

Điện thoại: (0236)- 6.509132; 0908.233.919 

Thư điện tử: duyhoafootball@gmail.com


Phó Hiệu trưởng: TS. Dương Mạnh Thắng

 Điện thoại: 0905.11.81.89 

 Thư điện tử: manhthangtdttdn@gmail.com


Các đơn vị trực thuộc:

1. Phòng Hành chính tổng hợp 

 - Số điện thoại đơn vị: 02363.712091 

 - Thư điện tử đơn vị: phcth@dsu.edu.vn 

 - Họ tên Trưởng đơn vị: Đỗ Đình Dũng 

 - Họ tên Phó trưởng đơn vị: TS. Nguyễn Ngọc Tuấn;   ThS. Lê Thị Hồng 


2. Phòng Công tác học sinh sinh viên 

 - Số điện thoại đơn vị: 02363.2225945 

 - Thư điện tử đơn vị: phongcthssv.dsu.edu@gmail.com 

 - Họ tên Trưởng đơn vị: Lê Minh Tuấn 

 - Họ tên Phó trưởng đơn vị: ThS. Nguyễn Thị Thu Thanh


3. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục 

 - Số điện thoại đơn vị: 02363371326 

 - Thư điện tử đơn vị: phongktdbclgd@gmail.com 

 - Họ tên Trưởng đơn vị: TS. Nguyễn Sinh Thành 


 4. Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế 

 - Số điện thoại đơn vị: 02363759918 

 - Thư điện tử đơn vị: dtqlkhhtqt@dsu.edu.vn 

 - Họ tên Trưởng đơn vị: TS. Dương Mạnh Thắng 

 - Họ tên Phó trưởng đơn vị: ThS. Hoàng Ngọc Viết;   ThS. Lê Thị Kim Loan 


 5. Khoa Giáo dục thể chất 

 - Số điện thoại đơn vị: 0912.850.767 

 - Thư điện tử đơn vị: khoagdtc@gmail.com 

 - Họ tên Trưởng khoa: TS. Phạm Quang Khánh 


 6. Khoa Quản lý thể dục thể thao 

 - Số điện thoại đơn vị: 02363725545 

 - Thư điện tử: khoaqltdtt@gmail.com 

 - Họ và tên Trưởng đơn vị: TS. Trần Mạnh Hưng 

 - Họ tên Phó trưởng đơn vị: TS. Trần Hữu Hùng;   TS. Nguyễn Thái Bền 

 7. Khoa Huấn luyện thể thao 

 - Số điện thoại đơn vị: 02363645602 

 - Họ và tên Trưởng khoa: TS. Nguyễn Tuấn Anh 

 - Thư điện tử: tuananhtdttdn@gmail.com 

 - Họ tên Phó trưởng đơn vị: TS. Lê Tiến Hùng;   TS. Võ Văn Quyết 


 8. Khoa Kiến thức cơ bản 

 - Họ và tên Trưởng khoa: ThS. Nguyễn Văn Vinh 

 - Số điện thoại: 0988373754 


 9. Khoa Kiến thức kỹ năng cơ sở ngành 

 - Số điện thoại đơn vị: 02363.725547 

 - Thư điện tử: khoaktkncsn2022@gmail.com 

 - Họ tên Trưởng khoa: TS. Nguyễn Mạnh Cường 

 - Họ tên Phó trưởng đơn vị: ThS. Đỗ Thị Thu Hiền 


 10. Khoa Y sinh học thể dục thể thao 

 - Số điện thoại đơn vị: 0905.250.215 

 - Thư điện tử: nhodungtt@gmail.com 

 - Họ tên Trưởng khoa: TS. Nguyễn Nho Dũng 

 - Họ tên Phó trưởng đơn vị: ThS.BS Lê Văn Xanh

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×