Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng

24/04/2017 | 08:55

.

Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực thể dục, thể thao trình độ đại học, sau đại học, cao đẳng, trung cấp và tổ chức các hoạt động khoa học, công nghệ trong lĩnh vực thể dục thể thao.

Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Trường) có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Đà Nẵng.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng quy định tại Quyết định số 3657/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 10 năm 2018.

Địa chỉ: 44 Dũng sỹ Thanh Khê, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236)-3707188
Fax:  (0236)-3.759409                
Email: tdttdn@upes3.edu.vn


Hiệu trưởng: Phan Thanh Hải
Điện thoại: (0236)- 2.466760

Phó Hiệu trưởng:  Võ Văn Vũ
Điện thoại: (0236)- 3.725537

Phó Hiệu trưởng:  Trần Duy Hoà
Điện thoại: (0236)- 6.509132
 

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×