Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh

21/04/2017 | 08:39

.

Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh tiền thân là Trường Trung cấp TDTT Trung ương được thành lập ngày 25/9/1959. Đến ngày 31/1/1964, Trường được đổi tên là Trường cán bộ TDTT Trung ương. Ngày 25/10/1977, Tổng cục Thể dục Thể thao đã ra Quyết định số 446/QĐ-ĐT, nâng cấp Trường cán bộ TDTT Trung ương thành Trường Đại học Thể dục Thể thao Từ Sơn. Sau đó, lần lượt từ năm 1981 đến năm 1992, để phù hợp với hoàn cảnh và nhiệm vụ đào tạo mới, Trường tiếp tục được đổi tên thành Trường Đại học TDTT và sau đó là Trường Đại học TDTT I. Ngày 4 tháng 2 năm 2008 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 149/QĐ-TTg, đổi tên Trường thành Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Trường là cơ sở đào tạo các trình độ cán bộ Thể dục, Thể thao có trình độ Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ, đào tạo vận động viên các môn thể thao; là cơ sở nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế hàng đầu về Thể dục thể thao.

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh  là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh quy định tại Quyết định số 3655/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 10 năm 2018.

Địa chỉ: Phường Trang Hạ, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: (0222)-3.831609
Fax: (0222)-3.832550

Email: dhtdttbn@gmail.com


Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng: PGS, TS. Nguyễn Văn Phúc

Điện thoại: (0222)-3.831609

Email: nguyenvanphuchn@gmail.com

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường: TS. Nguyễn Văn Tuấn

Số điện thoại: 0222.3831.609 

Email: nguyenvantuan@upes1.edu.vn

Phó Hiệu trưởng: PGS, TS. Đặng Văn Dũng

Điện thoại: (0222)-3.831609

Email: dangvandungtdtt@gmail.com

Phó Hiệu trưởng: PGS, TS. Đỗ Hữu Trường
Điện thoại: (0222)-3.831609

Email: truongbs71@gmail.com

Phó Hiệu trưởng: TS. Lê Trí Trường

Số điện thoại: 0222.3831.609 

Email: letritruongbc@gmail.com


Đơn vị trực thuộc:

1. Khoa Kiến thức cơ bản.

- Số điện thoại: 0989789578

- Số Fax 0222 3832550

- Email:  khoaktcb.upes1@gmail.com

- Họ và tên Trưởng đơn vị: Lê Cảnh Khôi

- Họ và tên Phó Trưởng đơn vị:     

         Hoàng Thị Tuyết

         Lê Việt Hùng

2. Khoa Kiến thức kỹ năng và cơ sở ngành.

- Số điện thoại đơn vị: 0989.192.396

- Số Fax 0222 3832550

- Thư điện tử đơn vị: khoakienthuccosonganh@gmail.com

- Họ và tên Trưởng đơn vị: PGS, TS. Ngô Trang Hưng

- Họ và tên Phó Trưởng đơn vị:

     Vũ Quỳnh Như.

     Nguyễn Thành Long

3. Khoa Huấn luyện Thể dục Thể thao.

- Số điện thoại đơn vị: 02222217311

- Số Fax 0222 3832550

- Thư điện tử đơn vị: Khoahuanluyenthethao@gmail.com

- Họ và tên Trưởng đơn vị: TS. nguyễn Xuân Trãi

- Họ và tên Phó Trưởng đơn vị:

    ThS. Trần Thị Hồng Việt.

    PGS, TS. Ngô Hải Hưng.

4. Khoa Quản lý Thể dục Thể thao.

- Số điện thoại đơn vị: 0986234889

- Số Fax 0222 3832550

- Thư điện tử đơn vị: khoaquanlytdtt@gmail.com

- Họ và tên Trưởng đơn vị: TS. Cao Hoàng Anh.

- Họ và tên Phó Trưởng đơn vị:

    PGS, TS. Nguyễn Cẩm Ninh.

5. Khoa Giáo dục Thể chất.

- Số điện thoại đơn vị: 0913385281

- Số Fax 0222 3832550

- Thư điện tử đơn vị: Tuyentrankim25@gmail.com

- Họ và tên Trưởng đơn vị: PGS, TS. Trần Kim Tuyến.

- Họ và tên Phó Trưởng đơn vị:

    TS. Tô Xuân Thục

    PGS, TS. Phạm Đức Toàn

6. Khoa Y sinh học Thể dục Thể thao.

- Số điện thoại đơn vị: 02222246128

- Số Fax 0222 3832550

- Thư điện tử đơn vị:  Khoaysinhhoctdtt@gmail.com

- Họ và tên Trưởng đơn vị: TS. Trương Đức Thăng.

- Họ và tên Phó Trưởng đơn vị:

    TS.  Nguyễn Thị Việt Nga.

7. Trung tâm Giáo dục Quốc phòng & An ninh.

- Số điện thoại đơn vị: 0833378668

- Số Fax 0222 3832550

- Thư điện tử đơn vị: ttgdqpanupes1.vn@gmail.com

- Họ và tên Trưởng đơn vị: PGS, TS. Nguyễn Văn Phúc.

- Họ và tên Phó Trưởng đơn vị:

      TS. Nguyễn Văn Hòa

      Đại tá Lê Danh Nam.

8. Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học & Hợp tác Quốc tế

- Số điện thoại đơn vị: 0222 2217221

- Số Fax 0222 3832550

- Thư điện tử đơn vị: pdttdttbn@gmail.com

- Họ và tên Trưởng đơn vị: TS. Trần Trung.

- Họ và tên Phó Trưởng đơn vị:

       ThS. Nguyễn Thị Lan Anh.

       TS. Nguyễn Thu Hương.

9. Phòng Hành chính, Tổng hợp.

- Số điện thoại đơn vị: 0333330044

- Số Fax 0222 3832550

- Thư điện tử đơn vị: Tungqtri@gmail.com

- Họ và tên Trưởng đơn vị: TS. Nguyễn Thanh Tùng.

- Họ và tên Phó Trưởng đơn vị:

     TS. Nguyễn Thị Thanh Huế.

     TS. Nguyễn Ngọc Toại.

10. Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục.

- Số điện thoại đơn vị: 02222.217.403

- Số Fax 0222 3832550

- Thư điện tử đơn vị: trungtamkhaothitdtt@gmail.com

- Họ và tên Trưởng đơn vị: PGS, TS. Đàm Trung Kiên

- Họ và tên Phó Trưởng đơn vị:

   ThS. Lê thị Thùy Linh.

11. Phòng Công tác Học sinh, Sinh viên.

- Số điện thoại đơn vị: 02222217239

- Số Fax 0222 3832550

- Thư điện tử đơn vị: vthssv.tdtt@gmail.com

- Họ và tên Trưởng đơn vị: TS. Phạm Tuấn Dũng

- Họ và tên Phó Trưởng đơn vị:

12. Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục Thể thao Olympic.

- Số điện thoại đơn vị: 0222221877

- Số Fax 0222 3832550

- Thư điện tử đơn vị: nangkhieutdtt@bacninh.edu.vn

- Họ và tên Trưởng đơn vị: PGS, TS. Tạ Hữu Hiếu.

- Họ và tên Phó Trưởng đơn vị: 

   ThS. Nguyễn Thị Thu Hà;     

   ThS. Nguyễn Văn Hưng.

13. Trung tâm Đào tạo vận động viên.

- Số điện thoại đơn vị: 0935281982

- Số Fax 0222 3832550

- Thư điện tử đơn vị: trungtamdaotaovdv@gmail.com

- Họ và tên Trưởng đơn vị: TS. Đặng Hoài An

- Họ và tên Phó Trưởng đơn vị: 

  TS. Đỗ Đình Du; 

  TS. Nguyễn Như Quỳnh.

14. Viện Khoa học & Công nghệ Thể dục Thể thao.

- Số điện thoại đơn vị: 0977765966

- Số Fax 0222 3832550

- Thư điện tử đơn vị: vienkhcntdtt.bsu@gmail.com

- Họ và tên Trưởng đơn vị: PGS, TS. Đinh Quang Ngọc

- Họ và tên Phó Trưởng đơn vị:

      PGS,TS. Đinh Khánh Thu.

      TS. Ngô Sách Thọ.      

15. Trung tâm Thông tin, Thư viên.

- Số điện thoại đơn vị: 0988844943

- Số Fax 0222 3832550

- Thư điện tử đơn vị: tapchikhoahoc@upes1.edu.vn

- Họ và tên Trưởng đơn vị: TS. Mai Thị Bích Ngọc.

- Họ và tên Phó Trưởng đơn vị: ThS. Đỗ Xuân Đặng.

16. Trung tâm Ngoại ngữ, Tin Học.

- Số điện thoại đơn vị: 0222 2246127

- Số Fax 0222 3832550

- Thư điện tử đơn vị: trungtamngoaingutinhoc2007@gmail.com 

- Họ và tên Trưởng đơn vị: ThS. Đào Văn Thăng.


Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×