Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Việt Bắc

24/04/2017 | 09:39

.

Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Việt Bắc là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực văn hoá nghệ thuật trình độ cao đẳng và trình độ thấp hơn về các ngành được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép; nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển sự nghiệp văn hoá nghệ thuật của khu vực Việt Bắc.

Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Việt Bắc (sau đây gọi tắt là Trường) có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên. 

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Việt Bắc quy định tại Quyết định số 3477/QĐ-BVHTTDL  ngày 19 tháng 9 năm 2018.

Địa chỉ: Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên 

Điện thoại: (0208)-3.857193
Email: info@vietbacact.edu.vn


Hiệu trưởng: Đỗ Quang Đại
Điện thoại: (0208)-3.755102


Phó Hiệu trưởng: Vương Văn Chung
Điện thoại: (0208)-3.856276


Phó Hiệu trưởng: Bùi Quốc Chiều

Điện thoại: (0208)-3.654168

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×