Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu

24/04/2017 | 09:15

.

Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu (Tên tiếng Anh: VungTau Tourism Vocational College) là Trường công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng đào tạo nguồn nhân lực du lịch với các hệ đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp và dạy nghề thường xuyên; Bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người lao động; Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật – công nghệ nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo; tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Vũng Tàu.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu quy định tại Quyết định số 3481/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 9 năm 2018.

Địa chỉ: Số 459 Trương Công Định, Phường 7, TP. Vũng Tàu
Điện thoại: (0254)-3.853334
Fax:  (0254)-3.852587
Email: truongdulich@vtvc.edu.vn


Hiệu trưởng: Đinh Bích Diệp
Điện thoại: (0254)-3.859964; 0982.825812

Email: dinhbichdiep@vtvc.edu.vn

Phó Hiệu trưởng: Đoàn Kim Hải

- Số ĐT: 02543.859964; 0918.497.242

- Email: doankimhai@vtvc.edu.vn

Phó Hiệu trưởng: Lê Văn Luật

- Số ĐT: 02543.859964; 0903.025.050

- Email: lvluat@vtvc.edu.vn

Đơn vị trực thuộc:

1. Phòng Hành chính, Tổng hợp

- Địa chỉ: Số 374 Trương Công Định, P8, TP.Vũng Tàu.

- Số ĐT: 02543.859964.

- Trưởng phòng: Võ Thị Quế Hương;

- Phó Trưởng phòng:

+ Đinh Văn Thắng;

+ Phạm Văn Bài.

2. Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

- Địa chỉ: Số 374 Trương Công Định, P8, TP.Vũng Tàu.

- Số ĐT: 02543.853334.

- Trưởng phòng: Phạm Cao Tố

3. Phòng Khảo thí, Đảm bảo chất lượng giáo dục và Công tác học sinh sinh viên

- Địa chỉ: Số 459 Trương Công Định, P7, TP.Vũng Tàu.

- Số ĐT: 02543.525358.

- Trưởng phòng: Trương Văn Linh

4. Khoa Quản trị Khách sạn

- Địa chỉ: Số 374 Trương Công Định, P8, TP.Vũng Tàu.

- Số ĐT: 02543.859964. số máy lẻ: 109

- Trưởng khoa: Nguyễn Thị Hương

5. Khoa Quản trị Nhà hàng

- Địa chỉ: Số 374 Trương Công Định, P8, TP.Vũng Tàu.

- Số ĐT: 02543.859964. số máy lẻ: 110

- Trưởng khoa: Nguyễn Thị Lý

6. Khoa Quản trị Lữ hành, Hướng dẫn Du lịch và Ngoại ngữ

- Địa chỉ: Số 374 Trương Công Định, P8, TP.Vũng Tàu.

- Số ĐT: 02543.859964. số máy lẻ: 108

- Trưởng khoa: Đỗ Đức Tuấn

- Phó Trưởng khoa: Nguyễn Viết Đức

7. Khoa Kiến thức cơ bản - Cơ sở ngành

- Địa chỉ: Số 374 Trương Công Định, P8, TP.Vũng Tàu.

- Số ĐT: 02543.859964. số máy lẻ: 123

- Trưởng khoa: Lê Thị Anh

 

 

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×