Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu

24/04/2017 | 09:15

.

Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu  là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sở cấp nghề trong lĩnh vực du lịch; có quan hệ đào tạo liên thông với các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, dạy nghề, cao đẳng, đại học trong hệ thông giáo dục quốc dân.

Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu (sau đây gọi tắt là Trường) có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Vũng Tàu.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu quy định tại Quyết định số 3481/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 9 năm 2018.

Địa chỉ: Số 459 Trương Công Định, Phường 7, TP. Vũng Tàu
Điện thoại: (0254)-3.853334
Fax:  (0254)-3.852587
Email: truongdulich@vtvc.edu.vn


Hiệu trưởng: Đinh Bích Diệp
Điện thoại: (0254)-3.859964 


Phó Hiệu trưởng: Lê Văn Luật
Điện thoại: (0254)-3.859964  


Phó Hiệu trưởng: Đoàn Kim Hải
Điện thoại: (0254)-3.859964  
 

 

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×