Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng

24/04/2017 | 09:24

.

Trường Cao đẳng Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng là đơn vị sự nghiệp giáo dục có thu, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp nghề trong lĩnh vực du lịch.

Trường Cao đẳng Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng (sau đây gọi tắt là Trường) có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hải Phòng.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trường Cao đẳng Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng quy định tại Quyết định số 3483/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 9 năm 2018.

Địa chỉ: Nam Sơn, An Dương, TP Hải Phòng 

Điện thoại: (0225)-3.558322
Fax: (0225)-3.589336
Email: hct.edu.vn@gmail.com

Hiệu trưởng: Phạm Văn Long
Điện thoại: (0225)-3.552322
Email: pvl.hct@gmail.com

Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hải Hòa
Điện thoại: 
(0225)-3.589655

Phó Hiệu trưởng: Mai Thị Huệ
Điện thoại: 
(0225)-3.589655
 

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×