Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng

24/04/2017 | 09:24

.

Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng (Tên tiếng Anh: HaiPhong College of Tourism) tiền thân là Trường Trung học nghiệp vụ Du lịch Hải Phòng được thành lập ngày 23/7/2004, trực thuộc Tổng Cục Du lịch Việt Nam, bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2005. Năm 2009, Trường Cao đẳng nghề Du lịch Hải Phòng được đổi tên thành Trường Cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng theo Quyết định số 593/QĐ-BLĐTBXH ngày 12 tháng 5 năm 2009 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, đến tháng 02 năm 2017 Trường Cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng được đổi tên thành Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng theo Quyết định số 131/QĐ-BLĐTBXH ngày 07 tháng 02 năm 2017 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Trường Cao đẳng Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng là đơn vị sự nghiệp giáo dục có thu, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp nghề trong lĩnh vực du lịch.

Trường Cao đẳng Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng (sau đây gọi tắt là Trường) có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hải Phòng.

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng được quy định tại Quyết định số 3483/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 9 năm 2018, Quyết định 477/QĐ-BVHTTDL ngày 07/3/2022 về sắp xếp, tổ chức lại các phòng, khoa, tổ chức trực thuộc  và sửa đổi quy định về cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng.

Địa chỉ: Nam Sơn, An Dương, TP Hải Phòng 

Điện thoại: (0225)-3552 322

Email: cddlhp@bvhttdl.gov.vn

Hiệu trưởng: Phạm Văn Long
Điện thoại: (0225)-3.552322; 
0989 557 556

Email: pvl.hct@gmail.com

Phó Hiệu trưởng: Mai Thị Huệ

Điện thoại: (0225)-3.589655; 0904055468

Email: maihuehp78@gmail.com

Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hải Hòa

Điện thoại: (0225)-3.589655; 0936715708

Email: haihoa77@gmail.com


  Đơn vị trực thuộc:

1. Phòng Hành chính, Tổng hợp

Trưởng đơn vị : Bùi Thị Thơm

Phó Trưởng đơn vị: 

Lê Thị Phượng

2. Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Trưởng đơn vị : Vũ Thu Hà

Phó Trưởng đơn vị: Phạm Văn Đang

3. Phòng Công tác học sinh sinh viên

Trưởng đơn vị :Trần Tố Như

Phó Trưởng đơn vị: Đào Mạnh Phương

4.Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Trưởng đơn vị : Trần Viết Đức

Phó Trưởng đơn vị: Hoàng Thu Hà

5. Khoa Quản trị Chế biến món ăn

Trưởng đơn vị : Lê Thị Chiền

6. Khoa Quản trị Khách sạn, Nhà hàng

Trưởng đơn vị : Nguyễn Thị Hợp

Phó Trưởng đơn vị: Nguyễn Duy Hà

7. Khoa Quản trị Lữ hành, hướng dẫn du lịch

Trưởng đơn vị : Phan Anh Tuấn

Phó Trưởng đơn vị: Nguyễn Thị Thùy Dương

8. Khoa Kiến thức cơ bản, cơ sở ngành

Trưởng đơn vị : Phạm Thị Ngọc Hường 

Phó Trưởng đơn vị: Lê Thị Thu

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×