Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang

11/05/2017 | 14:49

.

Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng nghề và trình độ thấp hơn trong lĩnh vực du lịch và các lĩnh vực liên quan đến du lịch.

Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang (sau đây gọi tắt là Trường) có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Nha Trang

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang quy định tại Quyết định số 3484/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 9 năm 2018.

Địa chỉ: Số 2 đường Điện Biên Phủ, phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: (0258)-3.551777 
Fax: (0258)-3.551938
Email: caodangdulichnhatrang@gmail.com

Quyền Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thúy Hường
Điện thoại: (0258)-3.551777     Máy lẻ: 209             
Email: thuyhuong2508@gmail.com

Phó Hiệu trưởng:  Nguyễn Đức Tân
Điện thoại: (0258)3.551777        Máy lẻ: 202           
Email: duc_tanvn@yahoo.com

Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Doãn Thành
Điện thoại: (0258)-3.551777        Máy lẻ: 106        
Email: ng.doanthanh@gmail.com

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×