Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trường Cao đẳng Du lịch Huế

24/04/2017 | 09:30

.

Trường Cao đẳng Du lịch Huế là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề trong lĩnh vực du lịch.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trường Cao đẳng Du lịch Huế quy định tại Quyết định số 3485/QĐ-BVHTTDL  ngày 19 tháng 9 năm 2018

Địa chỉ:  04 Trần Quang Khải, thành phố Huế 

Điện thoại: (0234)-3.826206
Fax:  (0234)-3.623156 
Email: info@huetc.edu.vn


Hiệu trưởng:  Vũ  Hoài Phương
Ðiện thoại: (0234)-3.849446 

Phó Hiệu trưởng:  Lê Ðức Trung
Ðiện thoại: (0234)-3.830272 

Phó Hiệu trưởng:  Hồ Thị Thúy Nga
Ðiện thoại: (0234)-3.830272 
 

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×