Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trường Cao đẳng Du lịch Huế

24/04/2017 | 09:30

.

Trường Cao đẳng Du lịch Huế (Tên tiếng Anh: Hue Tourism College) được thành lập theo Quyết định số 1876/QĐ-BLĐTBXH ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trên cơ sở nâng cấp từ trường Trung học nghiệp vụ Du lịch Huế thành lập từ ngày 29/10/1999 thuộc Tổng cục Du lịch Việt Nam; Trường là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề trong lĩnh vực du lịch.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trường Cao đẳng Du lịch Huế quy định tại Quyết định số 3485/QĐ-BVHTTDL  ngày 19 tháng 9 năm 2018

Địa chỉ:  04 Trần Quang Khải, thành phố Huế 

Điện thoại: (0234)-3.826206
Fax:  (0234)-3.623156 
Email: info@huetc.edu.vn


Hiệu trưởng: ThS. Phạm Bá Hùng

Ðiện thoại: (0234)-3.829859

Email: pbhung@huetc.edu.vn


Các đơn vị trực thuộc:


1. Trung tâm Đào tạo Thực hành nghề Du lịch

Tên tiếng Anh: Tourism Practical Training Center 

 Địa chỉ: 04 Trần Quang Khải, Phú Hội, Huế 

Số điện thoại đơn vị: (0234)-3831628 

Thư điện tử đơn vị: villahue@huetc.edu.vn 

Họ và tên Trưởng đơn vị: Nguyễn Thị Hoa 

Họ và tên Phó Trưởng đơn vị: Nguyễn Nhật Quang 

 

2. Trung tâm Thông tin, Thư viện

Tên tiếng Anh: Information and Library Center 

 Địa chỉ: 01 Điềm Phùng Thị, Vĩ dạ, Huế 

Số điện thoại đơn vị: (0234)-3831937 –số nội bộ 3 

Thư điện tử đơn vị: ttthuvien@huetc.edu.vn 

Họ và tên Trưởng đơn vị: Lâm Minh Quý 

Họ và tên Phó Trưởng đơn vị: Lê Thị Thanh Bình 


3. Phòng Hành chính Tổng hợp

Tên tiếng Anh: Department of General Adminstration 

 Địa chỉ: 01 Điềm Phùng Thị, Vĩ dạ, Huế 

Số điện thoại đơn vị: (0234)-3823763 

Thư điện tử đơn vị: hcth@huetc.edu.vn 

Họ và tên Trưởng đơn vị: Nguyễn Thị Kim Hoa 

Họ và tên Phó Trưởng đơn vị: La Thị Anh Hương 


4. Phòng đào tạo, quản lý Khoa học và hợp tác Quốc tế

Tên tiếng Anh: Department of Training, Scientific Management and International Relations 

Địa chỉ: 01 Điềm Phùng Thị, Vĩ dạ, Huế 

Số điện thoại đơn vị: (0234)-3826206 

Thư điện tử đơn vị: daotao@huetc.edu.vn 

Họ và tên Trưởng đơn vị: Trần Thị Bạch Mai 

Họ và tên Phó Trưởng đơn vị: 

+ Trần Gia Vinh 

+ Nguyễn Thị Thuý Hiền 

5. Phòng Khảo thí, Đảm bảo chất lượng giáo dục và Công tác học sinh, sinh viên.

Tên tiếng Anh: Department of Examinations and Educational Quality Assurance, and Student Affairs 

Địa chỉ: 01 Điềm Phùng Thị, Vĩ dạ, Huế 

Số điện thoại đơn vị: (0234)-3829859 

Thư điện tử đơn vị:  cthssv@huetc.edu.vn 

Họ và tên Trưởng đơn vị: Ngô Thị Phúc Hải 

Họ và tên Phó Trưởng đơn vị: Nguyễn Văn Cơ 


6. Khoa quản trị Khách sạn, Nhà hàng

Tên tiếng Anh: Department of Hospitality and Restaurant Management 

Địa chỉ: 01 Điềm Phùng Thị, Vĩ dạ, Huế 

Số điện thoại đơn vị: (0234)-3831937 –số nội bộ 5 

Thư điện tử đơn vị: qtksnh@huetc.edu.vn 

Họ và tên Trưởng đơn vị: Lê Thị Hoài Hương 

Họ và tên Phó Trưởng đơn vị: Trương Phước Tài 


7. Khoa quản trị Chế biến món ăn

Tên tiếng Anh: Department of Culinary Arts 

Địa chỉ: 01 Điềm Phùng Thị, Vĩ dạ, Huế 

Số điện thoại đơn vị: (0234)-3831937 

Thư điện tử đơn vị: qtcbma@huetc.edu.vn 

Họ và tên Trưởng đơn vị: Lê Công Hùng 

Họ và tên Phó Trưởng đơn vị: Cao Hoàng Nguyệt Thanh 


8. Khoa quản trị Lữ hành, Hướng dẫn

Tên tiếng Anh: Department of Travel management and Tour Guiding 

Địa chỉ: 01 Điềm Phùng Thị, Vĩ dạ, Huế 

Số điện thoại đơn vị: (0234)-3831937 –số nội bộ 6 

Thư điện tử đơn vị: qtlhhd@huetc.edu.vn 

Họ và tên Trưởng đơn vị: Nguyễn Thị Thanh Nga 

Họ và tên Phó Trưởng đơn vị: Đặng Hùng Sơn 


9. Khoa Ngoại ngữ

Tên tiếng Anh: Department of Foreign Languages 

Địa chỉ: 01 Điềm Phùng Thị, Vĩ dạ, Huế 

Số điện thoại đơn vị: (0234)-3831937 –số nội bộ 7 

Thư điện tử đơn vị: nngu@huetc.edu.vn 

Họ và tên Trưởng đơn vị: Phạm Thị Diễm Trang 

Họ và tên Phó Trưởng đơn vị: 

+ Thái Thị Hồng Lam 

+ Lê Thị Hồng Nhạn 


10. Khoa Kiến thức cơ bản, Cơ sở ngành

Tên tiếng Anh:  Department of Fundamental and Basic Knowledge Subjects 

Địa chỉ: 01 Điềm Phùng Thị, Vĩ dạ, Huế 

Số điện thoại đơn vị: (0234)-3831937 –số nội bộ 4 

Thư điện tử đơn vị: ktcbcs@huetc.edu.vn 

Họ và tên Trưởng đơn vị: Nguyễn Thị Vinh Hương 

Họ và tên Phó Trưởng đơn vị: Bùi Thị LêBan Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×