Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng

24/04/2017 | 09:06

.

Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề trong lĩnh vực du lịch.

Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Trường) có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành Đà Nẵng.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng quy định tại Quyết định số 3482/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 9 năm 2018.

Địa chỉ: Tổ 69, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236)-3.957957
Fax:  (0236)-3.957956
Email: info@dvtc.edu.vn

Hiệu trưởng: Lê Đức Trung
Điện thoại: (0236)-3.957957

Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Duy Quang
Điện thoại: (0236)-3.957957

 

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×