Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng

24/04/2017 | 09:06

.

Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng (Tên tiếng Anh: Da Nang Vocational Tourism College) là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề trong lĩnh vực du lịch.

Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành Đà Nẵng.

Nhà trường sắp xếp cơ cấu lại các phòng, khoa theo Quyết định số 478/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sắp xếp, tổ chức lại các phòng chức năng trực thuộc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; nhiệm vụ và quyền hạn của Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng quy định tại Quyết định số 3482/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 9 năm 2018.


Địa chỉ: Tổ 69, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236)-3.957957
Fax:  (0236)-3.957956
Email: info@dvtc.edu.vn

Hiệu trưởng: Nguyễn Duy Quang

Điện thoại: (0236)-3.957957; 0934.897.999

Phó Hiệu trưởng: Hà Thị Vy

Điện thoại: (0236)-3.957957; 0948.777.696

  Các đơn vị trực thuộc:

1.  Phòng Hành chính Tổng hợp

Tên tiếng Anh: Department of General Administration

Địa chỉ: Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, tổ 69, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

Họ và tên Trưởng phòng: Ngô Thị Minh Hoa

Số điện thoại: 0976.018.109

Email: hoa.ngo@dvtc.edu.vn

Họ và tên Phó Trưởng phòng: Nguyễn Trần Khánh Uyên

Số điện thoại: 0932.448.588

Email: uyen.nguyen@dvtc.edu.vn

2. Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Tên tiếng Anh: Department of Training, Science Management and International Collaboration

Địa chỉ: Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, tổ 69, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

Họ và tên Trưởng phòng: Trương Văn Khoa

Số điện thoại: 0914.001.144

Email: khoa.truong@dvtc.edu.vn

Họ và tên Phó Trưởng phòng: Trần Thị Huyền Trang

Số điện thoại: 0905.332.387

Email: trang.tran@dvtc.edu.vn

3. Phòng Khảo thí, Đảm bảo chất lượng giáo dục và Công tác học sinh sinh viên

Tên tiếng Anh: Department of Assessment, Education Quality Assurance and Student Affairs

Địa chỉ: Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, tổ 69, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

Họ và tên Trưởng phòng: Huỳnh Đăng Hy

Số điện thoại: 0905.281.682

Email: hy.huynh@dvtc.edu.vn

4. Khoa Quản trị Khách sạn Nhà hàng

Tên tiếng Anh: Faculty of Hotel and Restaurant Management

Địa chỉ: Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, tổ 69, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

Họ và tên Phụ Trách khoa: Lê Văn Diện

Số điện thoại: 0905.808.677

Email: dien.le@dvtc.edu.vn

5. Khoa Quản trị Lữ hành Hướng dẫn du lịch

Tên tiếng Anh: Faculty of Travel Management and Tour Guiding  

Địa chỉ: Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, tổ 69, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

Họ và tên Trưởng khoa: Nguyễn Văn Hòa

Số điện thoại: 0905.554.664

Email: hoa.nguyen@dvtc.edu.vn

Họ và tên Phó Trưởng khoa: Nguyễn Tấn Khoa

Số điện thoại: 0905.233.228

Email: khoa.nguyen@dvtc.edu.vn

6. Khoa Kiến thức cơ bản – Cơ sở ngành

Tên tiếng Anh: Faculty of Basic Professional Knowledge

Địa chỉ: Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, tổ 69, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

Họ và tên Trưởng khoa: Lê Nghi Minh Nghĩa

Số điện thoại: 0938.901.307

Mail: nghia.le@dvtc.edu.vn

Họ và tên Phó Trưởng khoa: Phạm Thị Mai

Số điện thoại: 0935.117.836

Email: mai.pham@dvtc.edu.vn

7.  Khoa Quản trị Chế biến món ăn

Tên tiếng Anh: Faculty of Food Processing Administration

Địa chỉ: Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, tổ 69, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

Họ và tên Phụ Trách khoa: Phạm Thị Thành

Số điện thoại: 0978.602.693 Thư điện tử: thanh.pham@dvtc.edu.vn

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×