Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt

11/05/2017 | 15:14

.

Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng nghề và trình độ thấp hơn trong lĩnh vực du lịch.

Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt (sau đây gọi tắt là Trường) có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Đà lạt.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt quy định tại Quyết định số 3479/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 8 năm 2018. 

Địa chỉ: Km số 5 đường Cam Ly (Hoàng Văn Thụ nối dài), phường 7, TP. Đà Lạt

Điện thoại: (0263)-3.554912
Fax: (0263)-3.532739
Email: hanhchinhquantridtc@gmail.com

Hiệu trưởng: Trần Đăng Hải

Điện thoại: 

Phó Hiệu trưởng: Phan Minh Đạt

Điện thoại: (0263)-3.554912

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×