Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ

11/05/2017 | 15:02

.

Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ (tên giao dịch quốc tế: Cantho Vocational Tourism College; viết tắt CTC) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng nghề, trình độ thấp hơn trong lĩnh vực du lịch và các lĩnh vực liên quan đến du lịch.

Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ (sau đây gọi tắt là Trường) có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Cần Thơ

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ quy định tại Quyết định số 3480/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 8 năm 2018. 

Địa chỉ: Số 47 đường số 1, khu vực 3 sông Hậu, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 

Điện thoại: (0292)-3.815252 
Fax: (0292)-3.815252 
Email: tcdlct@gmail.com

Hiệu trưởng: Nguyễn Minh Thơ
Điện thoại: (0292)-3.508272

Phó Hiệu trưởng: Phạm Việt Ngoan
Điện thoại: (0292)-3.815252 
 

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×