Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ

11/05/2017 | 15:02

.

Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ (tên giao dịch quốc tế: Cantho Vocational Tourism College; viết tắt CTC) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng nghề, trình độ thấp hơn trong lĩnh vực du lịch và các lĩnh vực liên quan đến du lịch.

Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ (Tên tiếng Anh: Cantho Vocational Tourism College (CTC)) (sau đây gọi tắt là Trường) có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Cần Thơ

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ quy định tại Quyết định số 3480/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 8 năm 2018. 

Địa chỉ: Số 47 đường số 1, khu vực 3 sông Hậu, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 

Điện thoại: (0292)-3.815252 
Fax: (0292)-3.815252 
Email: tcdlct@gmail.com

Hiệu trưởng: Nguyễn Minh Thơ
Điện thoại: (0292)-3.508272; 0919130147 

Thư điện tử: nguyenmtho@gmail.com

Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Mỹ Âu

Số điện thoại: 0902876111

Thư điện tử: nguyenmyau@gmail.com

Phó Hiệu trưởng: Đặng Đại Cuộc

Số điện thoại: 0918391209 

Thư điện tử: daicuoc@gmail.com


Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×