Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai

24/04/2017 | 09:33

.

Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai là đơn vị sự nghiệp giáo dục có thu, trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về mỹ thuật ứng dụng, nhiếp ảnh ở bậc cao đẳng và trình độ thấp hơn; nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng, nhiếp ảnh nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Trường và góp phần xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
 
Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai (sau đây gọi tắt là Trường) có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai.   
 

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai quy định tại Quyết định số 3478/QĐ-BVHTTDL  ngày 19 tháng 9 năm 2018.

 

Địa chỉ: Số 368 đường 30/4-Phường Trung Dũng-TP Biên Hòa-Tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251)-3.822042
Email: support@cda.edu.vn


Hiệu trưởng:  
Điện thoại: (0251)-3.827971


Phó Hiệu trưởng: Trương Đức Cường
Điện thoại: (0251)-3.816821
 

 

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×