Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật

12/04/2017 | 13:55

.

Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật là đơn vị sự nghiệp văn hóa có thu, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng tổ chức hỗ trợ các hoạt động sáng tác của văn nghệ sỹ nhắm khuyến khích các tài năng sáng tạo, góp phần hình thành các tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị về nội dung, tư tưởng và nghệ thuật.

Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật (sau đây viết tắt là Trung tâm), có tư các pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật quy định tại Quyết định số 2656/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 7 năm 2017.

Địa chỉ: Số 1A Hoa Lư, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội.
Điện thoại: (024)-3.9745763


Giám Đốc: Huỳnh Văn Ngàn

Điện thoại: (024)-3.9741101

Phó Giám Đốc: Trần Mạnh Cường

Điện thoại: (024)-3.9784644


 

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×