Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Cục Thể dục thể thao

21/12/2018 | 09:44

.

1. Cục Thể dục thể thao là tổ chức hành chính thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về thể dục, thể thao trên phạm vi cả nước; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về thể dục, thể thao theo quy định của pháp luật.

2. Cục Thể dục thể thao có tư cách pháp nhân, có con dấu hình Quốc huy, trụ sở tại thành phố Hà Nội.

3. Tên giao dịch tiếng Anh: Sports Authority of Viet Nam.

Tên viết tắt tiếng Anh: SAV.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Thể dục thể thao quy định tại Quyết định số 1440/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Địa chỉ: 36 Trần Phú, Quận Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại: (024)-3.37332058 
Fax: (024)-3.7331198
Email: vptongcuc@tdtt.gov.vn

Website: http://www.tdtt.gov.vn      

Cục trưởng: Đặng Hà Việt

Điện thoại:(024)-3.37332058

Email: 

Phó Cục trưởng:  Lê Thị Hoàng Yến

Điện thoại: (024)-3.7475116
Email:  yen442@gmail.com

Phó Cục trưởng: Nguyễn Hồng Minh
Điện thoại: (024)-3.37332058


Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×