Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Tổng cục Thể dục Thể thao

21/12/2018 | 09:44

.

Tổng cục Thể dục thể thao là cơ quan trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quản lý nhà nước và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về thể dục, thể thao trong phạm vi cả nước, quản lý các dịch vụ công về thể dục thể thao theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thể dục thể thao có tư cách pháp nhân, có con dấu hình Quốc huy, có tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng cục Thể dục thể thao quy định tại Quyết định số 21/2018/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2018

Địa chỉ: 36 Trần Phú, Quận Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại: (024)-3.37332058 
Fax: (024)-3.7331198
Email: vptongcuc@tdtt.gov.vn

Website: http://www.tdtt.gov.vn      

Tổng cục trưởng: Vương Bích Thắng
Điện thoại: (024)-3.7330096
Email: vuongbichthang@yahoo.com.vn

Phó Tổng cục trưởng:  Trần Đức Phấn
Điện thoại: (024)-3.7476494
Email:  tdphan2009@yahoo.com

Phó Tổng cục trưởng:  Lê Thị Hoàng Yến
Điện thoại: (024)-3.7475116
Email:  yen442@gmail.com

 

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×